ARTIFICIUM
Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby

O firmie

Pracownia założona w 1992 roku i prowadzona przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki Elżbietę Bakun i Piotra Bakuna. Obydwoje są absolwentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Są specjalistami w dziedzinie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Po studiach trzy lata pracowali w PP PKZ w kraju i za granicą, potem cały czas pracują w zorganizowanej przez siebie pracowni.

Zakres działania to: konserwacja i restauracja zabytków. Dzieła sztuki dawne i współczesne, zabytki sztuki kościelnej, antyki w tym meble, ramy i drobne przedmioty rzemiosła artystycznego, prace pozłotnicze. Badania na występowanie zabytkowych tynków i polichromii; konserwacja, restauracja i rekonstrukcja malowideł ściennych, malowanie kopii w dawnych technikach malarskich.

W swoim dorobku mają wiele przeprowadzonych konserwacji obiektów o dużym znaczeniu artystycznym i historycznym.

Znaczna część prac wymagała opracowania indywidualnego programu, oraz zastosowania nietypowych i jednostkowych rozwiązań konserwatorskich z zakresu używanych metod i materiałów.

Rzetelne i bardzo wnikliwe podejście do każdego zabytku, oraz dokładne wykonywanie badań wstępnych zaowocowały wieloma cennymi odkryciami w malarstwie ściennym, sztalugowym i rzeźbie.

Dzięki odsłonięciu spod przemalowań oryginalnych polichromii i ich pieczołowitej konserwacji odnowione zabytki odzyskały zamierzone przez autorów wartości estetyczne i ikonograficzne.

Do najcenniejszych obiektów należą: manierystyczny ołtarz Matki Bożej Różańcowej w kościele w Trzcianie, XV-wieczny krucyfiks z Rożnowic (Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie), kopia obrazu Rubensa „Podnoszenie Krzyża” z kościoła w Trzebosi, oraz gotyckie tynki i malowidła w prezbiterium kościoła w Miechocinie.

Oprócz pracy przy dużych obiektach pracownia świadczy usługi dla wszystkich właścicieli zabytkowych przedmiotów. W ostatnich latach wykonano wiele konserwacji i restauracji mebli, oraz drobnych przedmiotów rzemiosła artystycznego.